Học bổng du học

Thế giới du học

Du học hè

Du học hè

Xem thêm

Du học Úc

Du học Úc

Xem thêm

Du học Newzealand

Du học Newzealand

Xem thêm

Du học Mỹ

Du học Mỹ

Xem thêm

Du học Canada

Du học Canada

Xem thêm

Du học Anh

Du học Anh

Xem thêm

Du học Tây Ban Nha

Du học Tây Ban Nha

Xem thêm

Du học Thụy Sỹ

Du học Thụy Sỹ

Xem thêm

Du học Singapore

Du học Singapore

Xem thêm

Du học Nhật Bản

Du học Nhật Bản

Xem thêm

Du học Hàn Quốc

Du học Hàn Quốc

Xem thêm

Du học Trung Quốc

Du học Trung Quốc

Xem thêm

Hotline

Tư vấn 1
Tư vấn 2
Hotline: 0914 34 37 38

Đăng ký du học

1. Hội thảo trường SIT - Newzealand

  • HN:  17h30, thứ 5, ngày 17/04/2014
  • HCM: 18h00, thứ 7, ngày 05/04/2014

2. Hội thảo trường UNITEC - Newzealand

  • HN:  10h00, thứ 2, ngày 21/04/2014
  • HCM: 10h00, thứ 4, ngày 16/04/2014
3. Hội thảo HTMI - Thụy Sỹ
  • HN : 17h00, thứ 3, ngày 22/04/2014
  • HCM: 9h00, Chủ nhật, ngày 20/04/2014

 

 

1. Hội thảo trường Kilmore

  • HCM: Lúc 9h00, CN, ngày 23/03/2014

2. Hội thảo trường Massey University

 

  • HN: Lúc 9h00, Thứ 5, ngày 27/03/2014
  • HCM: Lúc 15h00, Thứ 2, ngày 31/03/2014

3. Ngày hội tư vấn du học Tây Ban Nha

 

  • HN: Lúc 9h00, CN, ngày 30/03/2014